Jövőképünk, küldetésünk, értékeink, céljaink

Vállalati kultúra

Látomás

Vezető szerepet tölt be a globális iparban, javítja a kínai növényvédelmi ipar globális státuszát, adót és foglalkoztatást teremt a társadalom számára, önmegvalósítási lehetőséget biztosít a munkavállalóknak és a boldog élet anyagi alapját

Értékek

Költséghatékony és biztonságos termékeket, alacsony költségű és hatékony szolgáltatásokat nyújtunk termék- és szolgáltatásinnováción keresztül

Gólok

Chinally népszerűsíti a Kínát, Kína a kínai teremtést

Küldetés

Az emberi élelmiszer-ellátás mennyiségi és minőségi biztonságának biztosítása